Advies en uitvoering

Heb je voor jouw project, gebiedsproces of beleidsaanpak een communicatiestrategie nodig? Dan ben je bij ons aan goede adres.

Wij brengen jouw vraag in beeld en gaan daarna graag aan de slag. Bijvoorbeeld aan de hand van het Strategisch Communicatieframe, de Factor C methode of het canvas Omgevingsmanagement. Ook kunnen we jou de uitvoering van de communicatie uit handen nemen. Denk aan het opstellen van communicatiemiddelen, het schrijven van artikelen of het organiseren van een evenement. Wij helpen jou graag verder. Laten we kennismaken.

Deze opdrachtgevers gingen je voor

Advies en uitvoering

Herschrijven transitievisie Warmte

Gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden is net als collega gemeenten aan de slag met de Transitievisie Warmte. Hierin staat de route beschreven om in aanloop naar 2050 alle huizen zonder aardgas te verwarmen. Een technisch document dat niet makkelijk leesbaar was. Ons werd gevraagd deze visie te herschrijven voor het stuk naar de gemeenteraad ging. Daar gingen we graag samen met een freelance tekstschrijver mee aan de slag. Het resultaat een beter leesbaar stuk en een tevreden opdrachtgever die aangaf dat de tekst heel goed is ontvangen.

Activiteiten in het kader van Vitamine C

Gemeente Aa en Hunze

Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten. Covid-19 hield ons in de greep en ook in december kregen we te maken met een lockdown. Een flinke tegenvaller voor iedereen die zo gehoopt had in de kerstvakantie weer ‘iets’ meer te mogen en te kunnen. De gemeente Aa en Hunze wilde haar inwoners een hart onder de riem steken en probeert ondanks alle beperkingen die er zijn toch een aantal activiteiten te organiseren. Dit deed de gemeente onder de noemer Vitamine A. Met de A van Actief en Aandacht. In het kader hiervan is een kalender opgesteld met activiteiten voor jongeren, kinderen & gezinnen en ouderen.

Er was snel actie nodig op het gebied van communicatie. Daarom werd de hulp van StaBij Communicatie gevraagd. Wij stapten er snel in, stelden een communicatiekalender op en deden de uitvoering van de communicatiemiddelen. Zo gingen zelfs rond de kerstdagen onze werkzaamheden door. Een mooie samenwerking en een tevreden opdrachtgever. Daar doen we het voor.