Interim opdrachten

Ben je op zoek naar tijdelijke vervanging of aanvulling op je team?
Dan helpen we je graag. Wilma als senior communicatieadviseur en Linda als communicatiemedewerker. Ook als team kun je ons inzetten. Meer weten? Neem contact op!

Deze opdrachtgevers gingen je voor

Interim opdrachten

Wetterskip Fyslân

Inzet Wilma als senior communicatieadviseur

Voor Wetterskip Fryslân is Wilma aan de slag als communicatieadviseur voor de dijkverbetering Koehool Lauwersmeer (1DYK), programma Waddenzeekust en de Omgevingswet. Af en toe helpt Wilma ook met communicatieklussen waar voor even extra hulp nodig is.

De dijkverbetering Koehool Lauwersmeer is het grootste dijkverbeteringsproject van Wetterskip Fryslân. Over een lengte van 47 kilometer wordt de dijk versterkt. De dijkverbetering wordt waar mogelijk gecombineerd met kansen voor landbouw, natuur en het gebied. Wilma werkt in dit project samen met de omgevingsmanagers van het project. En initieert de samenwerking met communicatieadviseurs van de partijen die betrokken zijn bij de dijkverbetering.

Samen ontwikkelden we een overkoepelende communicatiestrategie en gingen we aan de slag met een communicatieconcept. Ook zetten we volop in op (digitale) participatie. Zo organiseerden we een digitale informatieavond, ontmoeten we inwoners tijdens een dijktour en kon iedereen op het digitale platform zijn idee of wens achter laten. Tijdens ontwerpateliers keken we met elkaar welke kansen er zijn om een dijk te ontwerpen. De aanpak is opgeschreven in een SOMCOM plan. Een plan voor Strategisch Omgevingsmanagement en Communicatie. Kijk ook eens op www.1dyk.frl.

Gemeente Harlingen

Inzet Wilma als senior communicatiemedewerker
Voor de gemeente Harlingen is Wilma samen met het communicatieteam aan de slag met het ontwikkelen van een communicatievisie en -strategie. We kijken daarbij ook naar hoe we het communicatiewerk binnen de gemeente het beste kunnen organiseren. De gemeente Harlingen is een betrouwbare en dienstverlenende organisatie, gericht op mens, werk en ontspanning. De gemeente toont zich bewust verantwoordelijk voor het welzijn van de Harlinger gemeenschap.

Veiligheidsregio Fryslân

Inzet Linda als communicatiemedewerker

Veiligheidsregio Fryslân werkt alert en slagvaardig aan de veiligheid en gezondheid van alle inwoners van Fryslân. Tijdens een ramp of crisis moeten de inwoners van Fryslân kunnen rekenen op professionele hulpverleners die snel paraat staan en weten wat ze moeten doen. Dat kan alleen als verschillende partijen goed samenwerken. Binnen de Veiligheidsregio werken de GGD, Brandweer Fryslân en crisisbeheersing nauw samen.

Als communicatiemedewerker ondersteunt Linda verschillende communicatieactiviteiten voor de kolom Brandweer Fryslân en de kolom Bedrijfsvoering. Zo is ze voor de brandweer betrokken bij het opzetten van wervingscampagnes voor verschillende posten, schrijft ze mee voor Brandweermagazine 02 en werkt ze mee aan interne projecten zoals een nieuwsbrief en campagnes voor Brandveilig Leven. Voor bedrijfsvoering draagt Linda bij aan de interne en corporate communicatie. Zo voert ze de eindredactie voor de maandelijkse interne nieuwsbrief, biedt ze communicatieadvies en ondersteuning voor uiteenlopende vraagstukken en werkt ze aan de optimalisatie van diverse interne SharePointpagina’s als voorbereiding op een nieuw sociaal intranet. Zo dragen we samen bij aan een veilig Fryslân.